Ένα πολύ περιληπτικό reference των εντολών git για εύκολη χρήση του version control.
Hack typeracer με τη βοήθεια της ruby
Αλλάζοντας τα αυτόματα ονόματα των helpers ενός resource
Εισαγωγή στην Ruby on Rails 3
Γνωριμία με την ruby
Max one mail per week.