Εντολές για χρήση του git

Ένα πολύ περιληπτικό reference των εντολών git για εύκολη χρήση του version control.